01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich