02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych